Şeker Hastalığı (Diyabetes Mellitus)

Şeker hastalığı kan şeker seviyesinin yükselmesi ile saptanan kronik bir hastalıktır. Şeker hastalığının gelişme nedeni hakkında çok fazla bir şey bilinmemektedir. Esas olarak 2 tipi olmakla birlikte çok daha nadir olarak görülebilen çok sayıda tipi vardır.

En sık görülen tipi erişkin yaşlarda görülen Tip 2 diyabetes mellitustur. Ailesel yatkınlığıo lanlarda çok daha sık olarak karşımıza çıkar. Erişkinlerde % 10 dan daha fazla oranda görülür. 40 yaşından sonra görülme olasılığı çok artar. İyileşme anlamında tedavisi mümkün olmamakla birlikte tedavisi iyi yapıldığında kişiye hiçbir zarar vermemesi sağlanabilir.

Tip1 şeker hastalığı denen hastalık toplumda % 0.5 oranında görülür. Sıklıkla başlama yaşı genç yaş gurubudur. Belirgin şeker bulguları vardır. İnsülin tedavisi kullanılması gerekir.

Şeker hastalığında kullanılan ilaçlar

Bundan 15 yıl kadar önce bu gurupta sadece 2 çeşit ilaç var iken günümüzde çok sayıda çeşit ilaç ile kişinin kan şekeri kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bir hastada hangi gurup şeker ilacı kullanacağına kişinin var olan diğer hastalıkları, laboratuar bulguları gibi farklı özelliklerine göre karar verilmektedir. Tedavi kararına tedavi izleminde yeterli sonnuç alınmasına göre karar verilir. Uzun süreli kullanımlarda da etkinlikleri devam etmesine rağmen yeterli olmadığı durumlarda sıklıkla başka gurup şeker ilaçları ile birlikte kullanılma gereği olur. Yan etkileri nadir olup kan tetkikleri ile kontrolü gerekir. Uzun süreli kulanıma bağlı yan etki gelişmez. Şeker hastalığı ilerleyici bir hastalık olabildiğinden zaman içerisinde ilaçlar etkinlikleri ortadan kalkabilir, insülin tedavisi gerekli olabilir.

İnsülin 

İnsülin kan şekerini düşüren tek hormondur. İnsülin yokluğunda kişide kan şekeri çok yüksek seviyelere çıkar. Tip 1 şeker hastalığında vücutta insülin olmaması nedeni ile kan şekeri çok yüksek seviyelere çıkar ve tedavisinde insülin kulanılması zorunludur. Tip 2 diyabet hastalarında ise insülin yapımı vardır ancak yetersizdir. Şeker hapları denilen ilaçlarla kan şekerini kontrol etmek mümkündür. Ancak tip 2 diyabet hastalarının büyük çoğunluğunda insülin yapımı yıllar içerisinde azaldığından sonraki yıllarda insülin kullanmak gerekli olabilir. İnsülin tedavisi ciltaltı enjeksiyonlar ile uygulanan bir tedavidir. Standard doz ve uygulama sıklığı yoktur. Yakın kan şekeri ölçümüne göre hastaya uygun tedavi şekline karar verilir. 

Kronik komplikasyonlar

Şeker hastalığı iyileştirilebilir bir hastalık değildir. Yani kişi ömür boyu bu hastalıkla birlikte yaşar. BU hastalığın tedavisinde amaç vücuda yapabileceği olumsuzlukları önlemek ve böylece hastanın yaşam süresinin ve yaşam kalitesini diyabetik olmayan kişilerle aynı seviyede tutabilmektedir. Günümüzdeki tedavi yaklaşımları ile bu başarılı sonuçlar hastaların çoğunda elde edilebilmektedir.

Kronik komplikasyonlar şeker hastalığının vücuda yaptığı olumsuz etkilerin genel adıdır. Kanda şeker seviyesi yüksek seyrettiğinde özellikle gözde, böbreklerde, sinirlerde ve damarlarda etkilenme oluşabilir. Bunlara bağlı olarak görmede azalma, böbrek fonksiyonlarında bozulma, vücut sinirlerinin etkilenmesi, kalp ve beyin damar hastalıkları ile karşılaşılabilinir.

Şeker Komaları

Şeker komaları dendiğinde kan şekerinin aşırı yükselmesi (hiperglisemi) veya düşmesi (hipoglisemi) ile oluşan acil durumlar akla getirilmelidir. Şeker yüksekliği çok aşırı olduğunda hücreler bu şekeri kullanamaması, yağ ve protein yıkımının artması, kişinin aşırı sıvı kaybına uğraması ve şuur kaybı ile birlikte komaya kadar gidebilen yaşamsal riskli bir durumdur. Günümüzde nadir görülen bir durumdur. Daha çok Tip 1 diyabetik hastalarda görülür. Hastanın tedavisi düzenli yapıldığında görülme olasılığı ortadan kalkar.

Şeker düşüklüğü koması da çok sık olarak şeker hastalarında görülmekle birlikte esas olarak şeker hastalığının belirtisi değildir. Bu hastalarda kullanılan ilaçlara bağlı olarak görülür. Çok sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte dikkat edilmezse çok ciddi riskler gelişebilir. Hipoglisemi gelişmesine en sık sebep olan ilaç insülindir. Hipoglismei konusunda hastanın ve yakınmlarının ayrıntılı bilgilendirilmiş olması hipoglisemi gelişimini büyük oranda engeller.

 

İçerik site ziyaretçilerini bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede ki bilgiler tanı, tedavi amacı ile kullanılamaz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.