DİYABETES MELLİTUS İLE İLGİLİ KONULARDA SUNULARIM

TİROİD HASTALIKLARI İLE İLGİLİ KONULARDA SUNULARIM

HİPOFİZ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ

KONULARDA SUNULARIM

ADRENAL/GONAD HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SUNULARIM

PARATİROİD, KALSİYUM, KEMİK

HASTALIKLARI SUNULARIM

DİĞER ENDOKRİNOLOJİ HASTALIKLARI SUNULARIM

Sunularım (Tam Liste)

 1. Adrenal kitle. 22. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19-23 Ekim 1999, Antalya.

 2. Adrenal incidenteloma. 3rd Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young Doctors. November 5-7, 1999, Bursa- Turkey.

 3. Kardiyak hastalarda diyabetin önemi. Kardiyoloji Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı 26-29 Nisan 2001, Bursa

 4. Akut hiperglisemik koma ve tedavisi, Ulusal Diyabet Gurubu Diyabet Eğitim Programı, 4-6 Haziran 1996, Samsun.

 5. Tiroid onkogenezi, tiroid patolojilerinin ayırımı ve cerrahi endikasyonlar. Tiroid Cerrahisi sempozyumu, 21 Nisan 2001, Bursa

 6. Tip 2 diyabetes mellitus tedavisi. Uludağ Pratisyen Hekimlik Eğitim Günleri. 29-31 Mart 2002, Bursa.

 7. İnsülin direnci tedavisi 1. Uludağ İç Hastalıkları Günleri  31 Mayıs- 1 Haziran 2003, Bursa

 8. Diyabetes mellitusun komplikasyonları. V. Oftalmoloji Günleri. 8-10 Mart 2002, Mudanya.

 9. Diyabette dislipidemi. Marmara diyabet gurubu toplantısı. 21 Nisan 1998, Mudanya.

 10. Subklinik adrenal yetmezliği tanısı. 26. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1-5 Ekim, 2003 Adana.

 11. Nodüllü tiroid hastasına yaklaşım. 1. Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 31 Mayıs-1 Haziran 2003, Bursa.

 12. Tip 2 Diyabetes Mellitus Fizyopatolojisi. Bölgesel Diyabet Eğitim Toplantısı. 30 Mayıs 2003 – Çanakkale

 13. Metabolik Sendrom ve Diyabetik Dislipidemide Fibratların Yeri. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 28 Mayıs 2004- Çanakkale.

 14. Postprandial Hipergliseminin Diyabet Komplikasyonlarındaki Rolü. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 16 Ocak 2004 – Bursa

 15. Tip 2 Diyabetes Mellitusta Hipertansiyon Tedavisi. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 7 Mayıs 2004- Afyon.

 16. Oral antidiyabetik tedavi. IV. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları Kursu. 3 Mayıs 2004, Bursa.

 17. PPAR-gamma agonistleri. II. Ulusal Obezite Kongresi& I. Beslenme Sempozyumu, 07-11 Nisan 2004, Pamukkale- Denizli.

 18. Diyabetik böbrek hastalığının önlenmesinde ACE mi, ARM mi? Diyabet, obezite ve beslenme sempozyumu, 1-2 Nisan 2005, İstanbul.

 19. Diyabetes Mellituslu Hasta İzleminde Standartlar. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 28 Şubat 2004- Uludağ.

 20. Diyabet tanı testleri ve değerlerindeki sorunlar. 41. Ulusal Diyabet Kongresi. 11-15 Mayıs 2005, Antalya.

 21. Pankreas NET’lerinde klinik bulgular. GEP/NET Toplantısı, 24 Mart 2005, Bursa

 22. Metabolik Sendrom Tedavisinde Metforminin Yeri. Bölgesel Hekim Eğitimi Toplantısı. 27 Mayıs  2005 – Çanakkale.

 23. Gestasyonel diyabette metformin kullanımı ne kadar güvenli? Diyabete Bakış  2006, 19-22 Ocak 2006, Bursa

 24. Özel Durumlarda Diyabet Tedavisi- İnteraktif Toplantı. Diyabete Objektif Bakış. 10 Mart 2007- Uludağ, Bursa

 25. Diyabetik hastanın yeni tedavilere gereksinimi-İnkretinler. II. Ege Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu, 5-6 Nisan 2007, İzmir.

 26. Akromegalide mortalite ve tedavi maliyeti 4. Hipofiz Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, Ankara

 27. Kritik hastada Hipotalomo-Kipofiz-Adrenal aks Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 24-28 Ekim 2007, Antalya

 28. Diyabet ve Hipoglisemi: Poliglandüler Sendrom. Diyabette Problem Olgular: Olgu Tartışma Toplantısı-2, 26 Mayıs 2007, Isparta.

 29. Kritik Hastada Strese Bağlı İnsülin Direnci. KEPAN 20 Ekim 2007- İstanbul.

 30. Tip 2 Diyabette Kombinasyon Tedavileri. Bölgesel Hekim Eğitim Semineri. 23 Ekim 2007- Bursa .

 31. Diyabette Problem Olgular. Poliglandüler Sendrom. TEMD Diyabet Gurubu Eğitim Toplantısı   26 Mayıs 2007- Isparta.

 32. Subklinik Hipotiroidiler - Subklinik Tirotoksikozlar. I. Tiroid Günleri. 15-16 Haziran 2007- Gaziantep.

 33. Tiroid nodüllerinin tanı ve tedavisinde, vakalarla uluslar arası iş akış şemaları. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi 17-20 Nisan 2008

 34. Asemptomatik Hiperparatiroidi. 7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. 27-30 Kasım 2008, Adana.

 35. Hemodiyaliz Hastalarında Glisemi Yönetimi. Diyabete Bakış 10-13 Ocak 2008, Bursa

 36. Pankreatik NET’ler. GEP-NET Toplantısı, 16 Mart 2008 Bursa.

 37. Hipofiz tümörleri ve pasireotid. 5. Hipofiz sempozyumu, 22 Kasım 2008, Ankara.

 38. Postpartum Tiroidit. 4. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi. 21-24 Şubat 2008, Bursa.

 39. Tiroidin tümör harici hastalıkları ve cerrahi endikasyonları. KBB hekimleri derneği toplantısı. 24 Eylül 2008, Bursa

 40. Thiazolidinedionlar. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 17 Mayıs 2008-Antalya.

 41. Metabolik sorunlu hastada nutrisyon desteği: Dislipidemi ve nutrisyon desteği. KEPAN 2009. 1-5 Nisan 2009, Ankara.

 42. Diyabetik Hastada Hipertansiyon Tedavisi (ESH-ESC 2007 Rehberi). İç Hastalıkları Uzmanlarına Yönelik Bölgesel Toplantı. 21 Ekim 2009, Bursa.

 43. Hipofiz Adenomları: İşlevsel olmayan makroadenomlar. 6. Hipofiz Sempozyumu 21-22 Kasım 2009, Ankara

 44. Akut Adrenal Yetmezlik. 5. Uludağ İç hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2009, Bursa.

 45. Prolaktinoma: Olgu Tartışması. I. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu (ENDO-KURS) 9-11 Ekim 2009, Çeşme.

 46. Gestasyonel Diyabette Tedavi. Diyabetes Mellitusta Mezuniyet Sonrası Güncelleme Toplantısı. 16 Ocak   2010 – Bursa

 47. İnsülinler ve Güvenlik. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 6-10 Ekim 2010, Antalya

 48. Diyabetik ve Koroner Problemli Hastalarda Glisemi Yönetimi. 1. Uludağ Kardiyoloji Günleri. 18-21 Mart 2010, Uludağ, BURSA.

 49. Diyabet, Hipertansiyon, Dislipidemi, Metabolik Sendrom: Endokrinolojik Yaklaşım. Diyabetes Mellitusta Mezuniyet Sonrası Güncelleme Toplantısı. 6 Şubat 2010 – Bursa

 50. Güncel algoritmalar ışığında Tip 2 DM tedavisi: İnsülin Duyarlılaştırıcılar. Diyabete Bakış Kongresi. 25-28 Mart 2010 Kıbrıs

 51. Cushing Hastalığı: Olgu Sunumu. Akromegali ve Hipofiz 15-16 Nisan 2011- Gaziantep

 52. Cushing Hastalığına Yaklaşım. ENDOKURS- 24-27 Mart 2011, Eskişehir.

 53. Diyabetik Ketoasidoz, Hiperglisemik  Hiperozmolar Durum, Diyabette Hipoglisemi. Diyabette Güncelleme Toplantıları. 2 Temmuz 2011-Bursa

 54. Negatif Dinamik MR’lı Cushing Hastalığının Tanı- Tedavisi. 8. Hipofiz Sempozyumu – Ankara  31 Mart 2012

 55. Prediyabette ve İnsülin Direncinde Güncel Tedavi. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi,  8-11 Mart 2012.

 56. Hipertiroidili Hastaya Yaklaşım (Cerrahi tedavi endikasyonları). Uludağ 5. Genel Cerrahi Günleri 28-30 Mart 2013 BURSA

 57. Bariatrik Cerrahi Sonrası Metabolik Durum. Metabolik Sendrom Sempozyumu 9 Mart 2013 ANKARA.

 58. Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyonu, Sürekli Glukoz İzlemi (Klinik Kullanımı). 49. Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2013- ANTALYA.

 59. Tiroid Nodüllü Hastaya Yaklaşım. Tirokurs. 18 Ocak 2013 – Bursa

 60. Prolaktinoma Tedavisinde Yenilikler. 9. Hipofiz Sempozyumu. 9-10 Kasım 2013- Ankara

 61. İntrasellar Lezyonlar. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 22 Mayıs 2014 – Antalya

 62. Akromegalinin Değişen Yüzü. 10. Hipofiz Kongresi. 8 Kasım 2014 – Ankara

 63. Gebelikte Tiroid Hastalıkları. TJOD Toplantısı. 25 Mart 2014 – Bursa

 64. Graves’te Radyoaktif İyot Tedavisi. Ulusal Genel Cerrahi Günleri. 24 Mart 2015 – Bursa

 65. Diyabet ve Kemik. Ulusal Diyabet Kongresi. 25 Nisan 2015 – Antalya

 66. Gebelikte Tirotoksikoz. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 4 Haziran 2015 – Bursa

 67. Hipertansif Hastada Endokrinolojik Değerlendirme. Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 9 Mart 2015 – Bursa/Uludağ

 68. Hipopitüitarizm. Uludağ Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Seminer. 27 Mart 2015 – Bursa

 69. Gebelikte Hipofiz Hastalıkları. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 11-14 Mayıs 2016 – Antalya

 70. Tiroksin Replasman Tedavisi. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 17 Mayıs 2016 – Bursa

 71. Diyabet ve Gebelik. Diyabete Bakış Sempozyumu. 6-9 Ekim 2016 – Trabzon

 72. Akromegalide Prognostik Faktörlerde Güncelleme. Hipofiz Sempozyumu. 4-5 Kasım 2016 – Ankara

 73. Diyabet ve Gebelik. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 1 Kasım 2016 – Bursa

 74. Tiroksin Replasman Tedavisinde Problemler. Tirokurs. 19 Mart 2016 – Bursa

 75. Tip 2 diyabetik Bireyde oral Ajanlar Yetmiyor. GLP-1 Analogu? Ulusal Diyabet Kongresi. 20-24 Nisan 2016 – Antalya

 76. Adrenal Yetmezlik. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 7 Nisan 2017 – Bursa

 77. Tiroid Fonksiyon Testlerinde Beklenmedik Sonuçlar. Bölge Toplantısı. 3 Kasım 2017 – Bursa

 78. Hipertiroidide Radyoaktif İyot Tedavisi. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 7 Aralık 2017 – Bursa

 79. Akromegali Tanısının Erken Konulmasının Yararları. Bölge Toplantısı. 25 Nisan 2017 – Bursa

 80. Gebede Kan Şekerinin Değerlendirilmesi. Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 5 Mart 2018 – Bursa/Uludağ

 81. Gebelikte Tiroid Fonksiyon Testleri. Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 23 Mart 2018 – Bursa

 82. İnsülin Direnci. Nedir? Ne Değildir? Halk Toplantısı. 8 Kasım 2018 – Bursa

 83. Tiroid Nodüllerine Yaklaşımda Neler Değişti. Aydın Endokrin Günleri. 9-11 Mart 2018 – Aydın/Kuşadası

 84. Hashimoto Hastalığı. Hastalarının Bilmesi Gerekenler. 14 Mayıs 2018 – Bursa

 85. Medikal Tedaviye Dirençli Prolaktinomalar. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 9-13 Mayıs 2018 Antalya

 86. Graves Hastalığında Medikal ve Cerrahi Tedavi. Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 21 Eylül 2018 – Bursa

 87. Gebelik Döneminde Tirotoksikoz. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 11 Ekim 2018 – Bursa

 88. Erişkinde ve Gebede Hipotiroidi Tedavisi. Bursa Tabip Odası Semineri. 3 Ekim 2018 – Bursa

 89. Adrenal Yetmezlik. Sağlıkta Sürekli Eğitim Toplantısı. 23 Kasım 2018 – Bursa

 90. Dünyada Diyabet Sıklığı Neden Artmaktadır? Halk Toplantısı. 18 Kasım 2018 – Bursa

 91. Prolaktindeki Yeni Bilgiler Eşliğinde Fizyopatolojik Çıkarımlar. Hipofiz Sempozyumu. 2-3 Kasım 2018 – Ankara

 92. Geçiş Kliniği Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Pediatrik Endokrinoloji Ortak Toplantısı. 17 Aralık 2018 – İstanbul

 93. Akromegalide Mortalite / Morbidite. Bölgesel Endokrinoloji Toplantısı. 31 Mart 2018 – Kocaeli

 94.  Diferansiye Tiroid Kanserinde Hangi Hastaya Radyoaktif İyot Tedavisi? Aydın Endokrin Günleri. 16 Mart 2019 – Aydın

 95. Hiperkortizolizmin Çetin Yolları. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 28 Nisan 2019 – Antalya

 96. Tiroid Nodüllü Hastada Endokrinoloji Uzmanı Dışı Hekimin Bilmesi Gerekenler. Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 21 Haziran 2019 – Bursa

 97. Prolaktinomada Medikal Tedavi Nereye Kadar? Endokurs. 4 Ekim 2019 – Samsun

 98. Obez Hasta Ne Zaman Endokrinoloji Uzmanına Yönlendirilmelidir? Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 25 Ocak 2019 – Bursa

 99. Yetişkinlerde Diyabet. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Toplantısı. 15 Şubat 2019 – Bursa

 100. Hipertiroidinin Hem Tanısı Kolay Hem de Tedavisi. Bursa Tabip Odası Semineri. 18 Mart 2020 – Bursa

 101. Tiroid Hastalıkları. Bursa Uludağ Üniversitesi İntern Semineri. 3 Haziran 2020 – Bursa

 102. Hipertiroidi mi Tirotoksikoz mu? Neden Önemli? Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 7 Mart 2020 – Bursa/Uludağ

 103. Prolaktini Yüksek Hastaya Yaklaşım. Aydın Multidispliner Endokrin Günleri. 14 Mart 2020 – Aydın/Kuşadası

 104. Birinci Basamakta Obez Hasta. Bursa Aile Hekimliği Kongresi. 7 Mart 2020 – Bursa/Uludağ

İçerik site ziyaretçilerini bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede ki bilgiler tanı, tedavi amacı ile kullanılamaz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.