top of page

İyi anamnez kaydetme / sunma

Kimlik bilgileri

Adı soyadı, yaşı, cinsiyeti, ikameti, mesleği, anamnezin kimden alındığı

Yakınması

​​Başvurusunun ana nedeni. Karın ağrısı, Baş ağrısı, Bulantı vb

Öyküsü

​​Yakınmasının öyküsü. Hastadan alınan bilgiler ve ön tanılara özgü sorgulama ile elde edilen bilgiler süzülerek kaydedilmeli.

 

Özgeçmişi

​​Daha önce geçirdiği hastalıklar, operasyon, travma ve ya hastaneye yatışları kaydedilmeli

Kullandığı ilaçlar

​​​Kullandığı ilaçlar, ilaç olarak adlandıırlmasa da kullanılan alternatif ürünler, daha önce çok uzun süre kulandığı ilaçlar kaydedilmeeli

 

Alışkanlıkları

​​​Sigara, alkol kullanımı, yoğunluğu kaydedilmeli.

 

Kişisel öykü

​​​Meslek yaşantısı, çocuk beklentisi gibi sosyal anamnez Daha önce geçirdiği hastalıklar, operasyon, travma ve ya hastaneye yatışları kaydedilmeli

 

Soygeçmişi

​​Birinci derecede akrabalarında diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı gibi hastalıklar sorgulanıp kaydedilmelidir.

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Hastada semptom olmasa bile sistemler ile ilgili bazı temel semptomların olup olmadığı kaydedilmelidir. Hastanın tedavisine karar verilirken hastanın fizik muayene bulguları ve laboratuar sonuçları yanında ilk başvurusunda alınan sistemlerin sorgulaması önemli yol göstericidir. Semptomun olmadığının yazılmış olması daha sonra anamnezi okuyan hekimlere hastanın o yönden sorgulandığını göstermesi bakımından da önemlidir.

Aşağıda sistemler ile ilgili olarak sorgulanması ve anamnez kağıdına yazılması gerekli olan belirtiler yazılmıştır.

Genel durum

            Kilo değişikliği, ateş yüksekliği, halsizlik, iştah

Baş boyun

            Baş ağrısı, baş dönmesi, işitme kaybı, çınlama, görme sorunu, yutma güçlüğü, boyunda şişlik

Solunum sistemi

            Nefes darlığı, öksürük, balgam, obezlerde uyku apnesi

Kardiyovasküler sistem

            Göğüs ağrısı, çarpıntı, efor dispnesi

Gastrointestinal sistem

            Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kabızlık

Ürogenital sistem

            Poliüri, noktüri, dizüri, adet düzeni, kanama miktarı

Nöropsikyatrik sistem

            Ekstremitelerde kuvvet kaybı, dengesizlik, şuur kaybı, uyku durumu, anksiyetesi

Kas iskelet sistemi ile ilgili

            Eklem ağrıları, yürüme güçlüğü, eklem şişliği, kızarıklığı

Cilt belirtileri

            Döküntü, kaşıntı, kızarıklık

bottom of page