Tiroid nodülü ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Tiroid nodüllerinin % 95 kadarı iyi huylu nodüllerdir, yani yayılma göstermezler. Az bir kısmı ise kötü huylu olarak tanımlanan ve yayılma potansiyeli olan nodüllerdir. Tiroid nodülünde kötü huylu olma şüphesi var ise ameliyat ile alınması gerekir. Bu hastalarda ameliyat ile çoğunda kalıcı iyilik hali denilen “küratif sonuç” alınır.

Buna karşın eğer tiroid nodülünün iyi huylu olduğuna karar verilirse ameliyat edilmesi genellikle gerekli değildir. Bu nodüller ancak boyun bölgesinde baskı yapacak kadar büyük ise ve kişiyi rahatsız ediyorsa ameliyat edilirler. Kişiyi rahatsız etmeyen iyi huylu nodüllerin izlenmesi yeterlidir. Maalesef bu nodülleri ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi yoktur. Bu nodüller seyrek aralıklar ile kontrol edilerek büyüyüp büyümedikleri izlenir. Nadiren büyüme göstererek sonraki yıllarda ameliyat gerekli olabilir.

Nodülü olan bir hastanın değerlendirilmesinde nodülün kötü huylu olma olasılığı değerlendirilmelidir. Hiçbir kan tetkiki nodülün iyi veya kötü huylu olduğunu ayırt edemez. Nodülün ultrasonografi ile hassas şekilde değerlendirilmesi kısmen bilgi verse de, kötü huylu olma olasılığını en iyi şekilde gösteren iğne biyopsisi tiroid nodülü olan hemen tüm hastalarda yapılmalıdır. Sintigrafi, tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemlerinin nodülün karakterini göstermede hassasiyeti çok düşüktür.

İçerik site ziyaretçilerini bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede ki bilgiler tanı, tedavi amacı ile kullanılamaz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.