Hipertiroidi (Zehirli Guatr)

Hipertiroidi kanda tiroid hormonunun çok artmış olması ile oluşan hastalık durumlarıdır. Sebepleri çeşitli olmakla birlikte en sık  otoimmün denilen sebeple oluşan tipi (Graves hastalığı) daha sonra hormon oluşturan tiroid nodülleri sebebi ile (toksik nodüler guatr) hipertiroidi gelişir. Çok sık olmasa da çok nadir bir hastalık gurubu değildir.

Farklı sebeplerle oluşan bir klinik durum olduğu için farklı belirti ve bulgulara sebep olsalar da kandaki tiroid hormonu artışına bağlı görülen belirtiler ortaktır. Aşırı tiroid hormonu yapımına bağlı olarak çarpıntı, ellerde titreme, aşırı terleme, sıcağa dayanamama, sinirlilik, beklenmedik kilo kaybı en sık karşılaşılan belirtilerdir. Bu hastalıklarda amaç öncfelikle kandaki tiroid hormonu seviyesini normale getirmek olmakla birlikte uzun vadede hastalığa sebep olan durumun tedavi edilmesi amaçlanır.

Graves Hastalığı 

En sık hipertiroidiye sebep olan, halk arasında zehirli guatr olarak adlandırılan hastalıktır. Otoimmün mekanizmalarla oluşur. Aslında hastalığın ilk oluşumunu tetikleyen sebep bilinmemektedir. Sonrasında kan hücrelerinden yapımı artan antikorlar tiroid hücrelerinin uyararak gereksiz aşırı tiroid hormonu yapımına sebep olurlar. Belirtiler kanda hormon seviyesinin artması sonucu ortaya çıkar. Tanısı bazı kan tetkikleri ile kolayca konabilir. Tedavisi için öncelikle bu hastalıkta çok etkili ilaçlar kullanılır. Hastaların şikayetleri genel olarak 2-6 haftada hızla düzelir. Etkinliği çok fazla ilaçlar olsa da kalıcı etkinlik garantisi yoktur. Hastaların bazılarında 6-18 ay kadar süren ilaç tedavisi ile kalıcı etkinlik sağlanabilirse de çok büyük kısmında ilaç kesildiğinde hastalığın tekrar ortaya çıktığı görülebilir. Bu hastalarda radyoaktif iyot ile tedavi (atom tedavisi) veya cerrahi tedavi gerekli olabilir. 

Toksik nodüler guatr

Tiroid nodülü çok sık karşılaşılan bir durumdur. Nodüller sıklıkla hormon yapmazlar ve kişinin serum tiroid hormon seviyelerinde değişiklik olmaz. Ancak bazı nodüllerde kontrolsüz hormon üretimi olabilir. Bu durumda nodülün sıcak (toksik) olduğundan bahsedilir. Toksik nodüller kişide hipertiroidi bulgularının olmasına neden olur. Bu durumda ilaçlarla hormon seviyeleri kontrol altına alınır. Ancak bu durum ilaç kullanıldığı sürece mümkün olur. Bırakıldığında tekrar hipertiroidi oluşacağından ilaç tedavisi altında iken radyoiyod (atom) tedavisi ile veya cerrahi tedavi ile kalıcı çözüm önerilir.

Diğer hipertiroidiler

Graves hastalığı ve toksik nodüler guatr dışında pek çok durumda hipertiroidi görülebilir. Tiroid hormonu ilacının fazla kullanılması, tiroid bezinin nadir görülen bazı iltihabı hastalıkları, hipertiroidiye sebep olabilecek bazı ilaçların kullanılması bu tür hipertiroidi sebeplerinden bazılarıdır. Bu durumlar daha nadir görülür ve hepsinin tedavisi farklıdır. 

Çok nadir olmayarak gebelik sırasında da hipertiroidi ile karşılaşılabilir. Gebelik sırasında oluşan hormonal değişikliklerde bağlı olabileceği gibi çeşitli hastalıklara bağlı da hipertiroidi görülebilir. Gebelik sırasında görülen hipertiroidinin nedeninin araştırılması, tedavisi ve takibi, gebeye ve fötüse zarar vermeden yapılmalıdır. 

İçerik site ziyaretçilerini bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede ki bilgiler tanı, tedavi amacı ile kullanılamaz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.