Klinik uygulamada konuşulacak konular

 • Diyabetes Mellitus tanısı 

  • Diyabet semptomları nelerdir? Semptomlar hangi mekanizma ile oluşur?

  • Hiçbir semptomu olmasa bile kimlerde, ne sıklıkta diyabet taraması yapılması gerekir?

  • Diyabet tanısı için açlık kan şekeri ve rastgele kan şekeri tanı kriterlerini yazınız. Hangisi ne zaman kullanılması gerekir anlatınız.

  • Diyabet tanısı için HbA1c tanı kriterlerini yazınız. Diyabet tanısında kullanım için nelere dikkat edilmesi gerekir?

  • Oral glukoz toleransı kime yapılmalıdır? Nasıl yapılır? Sonuçlar nasıl yorumlanır?

  • Gestasyonel diyabet tanısı nasıl konulmaktadır?

  • Prediyabetes ne demektir? Riskleri nelerdir? Nasıl tanı konur?

  • Diyabet tanısı konulan bir hastada tip 1 ile tip 2 ayırıcı tanısı için ne yapmalıdır?

  • Diyabet tanısı konulan bir hastada sekonder diyabet tanısı için kime, hangi tetkikler yapılmalıdır?

  • Diyabet tiplerinin genetik yatkınlıkları hakkında bildiklerinizi yazınız.

  • Metabolik sendromun temel 4 kriteri nedir? Riskleri nelerdir? Klinik önemi nedir?

  • Acile gelen hastada kimlerde diyabetik ketoasidoz düşünülür? Diyabetik ketoasidoz tanısı nasıl konulur?

 • Hipertansiyon tanısı

  • Hipertansiyon semptomları nelerdir? Hipertansiyon tanısı konduğunda hastalarda en sık hangi semptomlar saptanır?

  • Hipertansiyon kimlerde daha fazla görülür? Hipertansiyonun komplikasyonları nelerdir?

  • Kan basıncı ölçerken hastanın pozisyonu nasıl olmalıdır? Manşonu kola yerleştirirken nelere dikkat edilmelidir? Kan basıncı ölçerken sistolik ve diastolik basınç nasıl belirlenmektedir?

  • Hipertansiyon tanı kriterleri nelerdir? Hipertansiyon evreleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

  • Hipertansiyon tanısı için evde hastanın kendi ölçümü veya ambulatuar kan basıncı ölçümleri ne zaman önerilir? Ambulatuar kan basıncı ölçümü cihazlarına göre hipertansiyon tanı kriterleri nasıldır?

  • Hangi durumda sistolik hipertansiyon tanımı kullanılır? Yapan durumlar nelerdir?

  • Hipertansiyon yapan hastalıkları yazınız. Toplumda hipertansiyon görülme sıklıkları ne kadardır? İkincil hipertansiyon sıklık oranları nasıldır?

  • Hipertansiyon tanısı konulan bir hastanın anamnezinde ve fizik muayenesinde hangi özellikler sekonder hipertansiyon olasılığını arttırır?

  • Hipertansiyon tanısı konulan bir hastada hipertansiyon komplikasyonu açısından hangi anamnez ve fizik muayene özelliklerine bakılmalıdır?

  • Hiçbir bulgu olmasa bile hipertansiyon tanısı konulan her hastada sekonder hipertansiyon açısından ve hipertansiyonun komplikasyonları açısından hangi tetkikler yapılmalıdır?

  • Hipertansiyon saptanan bir kişide komplikasyon olasılığını artırabilecek ek anamnez, fizik muayene ve laboratuar özellikler nelerdir?

 • Hiperkalsemi

  • Hangi yakınmaları veya fizik muayene bulguları olan kişilerde hiperkalsemi olasılığı için serum kalsiyum ölçümü yapılmalıdır?

  • Hiperkalsemi belirtisi olmasa bile kimlerde hiperkalsemi olasılığı için serum kalsiyum ölçümü yapılmalıdır?

  • Serum kalsiyum seviyesi yüksek saptanmış bir kişinin etyolojiye yönelik olarak anamnez ve fizik muayenesinde nelere dikkat edilmelidir?

  • Serum kalsiyum seviyesi yüksek saptanmış bir kişide etyolojiye yönelik olarak tetkik isteme algoritmi nasıl olmalıdır?

  • Hiperkalsemili bir hastada serum parathormon seviyesi yüksek saptandığında hangi olasılıklar düşünülmelidir? Tanı ve tedavisi için neler yapılmalıdır?

  • Hiperkalsemi tedavisinde kullanılan ilaçları yazınız.

  • Hiperkalsemik kriz hangi duruma verilen addır? Nasıl tedavi edilmelidir?

 • Hipokasemi

  • Hipokalsemi belirtileri nelerdir? Fizik muayenede hipokalsemi nasıl anlaşılır?

  • Hipokalsemi belirti ve bulgusu olmasa bile kimlerde hipokalsemi olasılığı için serum kalsiyum ölçümü yapılmalıdır?

  • Hipokalsemi saptanmış bir kişide etyolojiye yönelik olarak anamnez ve fizik muayenesinde nelere dikkat edilmelidir?

  • Serum kalsiyum seviyesi düşük saptanmış bir kişide biyokimyasal tetkiklere hangi algoritm ile değerlendirilmelidir?

  • Hipokalsemili bir hastada serum parathormon seviyesi yüksek saptandığında hangi olasılıklar düşünülmelidir? Tanı ve tedavisi için neler yapılmalıdır?

  • Hipoparatiroidili hastalarda kullanılan tedaviler nelerdir? Tedavi riskleri açısından nasıl izlenmelidirler?

  • Hangi durumda acil hipokalsemiden bahsedilir? Riskleri nelerdir? Nasıl tedavi edilmelidir?

 Ders Sunularım 

İçerik site ziyaretçilerini bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede ki bilgiler tanı, tedavi amacı ile kullanılamaz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.