Klinik uygulamada konuşulacak konular

 • Diyabetes Mellitus tanısı 

  • Diyabet semptomları nelerdir? Semptomlar hangi mekanizma ile oluşur?

  • Hiçbir semptomu olmasa bile kimlerde, ne sıklıkta diyabet taraması yapılması gerekir?

  • Diyabet tanısı için açlık kan şekeri ve rastgele kan şekeri tanı kriterlerini yazınız. Hangisi ne zaman kullanılması gerekir anlatınız.

  • Diyabet tanısı için HbA1c tanı kriterlerini yazınız. Diyabet tanısında kullanım için nelere dikkat edilmesi gerekir?

  • Oral glukoz toleransı kime yapılmalıdır? Nasıl yapılır? Sonuçlar nasıl yorumlanır?

  • Gestasyonel diyabet tanısı nasıl konulmaktadır?

  • Prediyabetes ne demektir? Riskleri nelerdir? Nasıl tanı konur?

  • Diyabet tanısı konulan bir hastada tip 1 ile tip 2 ayırıcı tanısı için ne yapmalıdır?

  • Diyabet tanısı konulan bir hastada sekonder diyabet tanısı için kime, hangi tetkikler yapılmalıdır?

  • Diyabet tiplerinin genetik yatkınlıkları hakkında bildiklerinizi yazınız.

  • Metabolik sendromun temel 4 kriteri nedir? Riskleri nelerdir? Klinik önemi nedir?

  • Acile gelen hastada kimlerde diyabetik ketoasidoz düşünülür? Diyabetik ketoasidoz tanısı nasıl konulur?

 • Hipertansiyon tanısı

  • Hipertansiyon semptomları nelerdir? Hipertansiyon tanısı konduğunda hastalarda en sık hangi semptomlar saptanır?

  • Hipertansiyon kimlerde daha fazla görülür? Hipertansiyonun komplikasyonları nelerdir?

  • Kan basıncı ölçerken hastanın pozisyonu nasıl olmalıdır? Manşonu kola yerleştirirken nelere dikkat edilmelidir? Kan basıncı ölçerken sistolik ve diastolik basınç nasıl belirlenmektedir?

  • Hipertansiyon tanı kriterleri nelerdir? Hipertansiyon evreleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

  • Hipertansiyon tanısı için evde hastanın kendi ölçümü veya ambulatuar kan basıncı ölçümleri ne zaman önerilir? Ambulatuar kan basıncı ölçümü cihazlarına göre hipertansiyon tanı kriterleri nasıldır?

  • Hangi durumda sistolik hipertansiyon tanımı kullanılır? Yapan durumlar nelerdir?

  • Hipertansiyon yapan hastalıkları yazınız. Toplumda hipertansiyon görülme sıklıkları ne kadardır? İkincil hipertansiyon sıklık oranları nasıldır?

  • Hipertansiyon tanısı konulan bir hastanın anamnezinde ve fizik muayenesinde hangi özellikler sekonder hipertansiyon olasılığını arttırır?

  • Hipertansiyon tanısı konulan bir hastada hipertansiyon komplikasyonu açısından hangi anamnez ve fizik muayene özelliklerine bakılmalıdır?

  • Hiçbir bulgu olmasa bile hipertansiyon tanısı konulan her hastada sekonder hipertansiyon açısından ve hipertansiyonun komplikasyonları açısından hangi tetkikler yapılmalıdır?

  • Hipertansiyon saptanan bir kişide komplikasyon olasılığını artırabilecek ek anamnez, fizik muayene ve laboratuar özellikler nelerdir?

 • Hiperkalsemi

  • Hangi yakınmaları veya fizik muayene bulguları olan kişilerde hiperkalsemi olasılığı için serum kalsiyum ölçümü yapılmalıdır?

  • Hiperkalsemi belirtisi olmasa bile kimlerde hiperkalsemi olasılığı için serum kalsiyum ölçümü yapılmalıdır?

  • Serum kalsiyum seviyesi yüksek saptanmış bir kişinin etyolojiye yönelik olarak anamnez ve fizik muayenesinde nelere dikkat edilmelidir?

  • Serum kalsiyum seviyesi yüksek saptanmış bir kişide etyolojiye yönelik olarak tetkik isteme algoritmi nasıl olmalıdır?

  • Hiperkalsemili bir hastada serum parathormon seviyesi yüksek saptandığında hangi olasılıklar düşünülmelidir? Tanı ve tedavisi için neler yapılmalıdır?

  • Hiperkalsemi tedavisinde kullanılan ilaçları yazınız.

  • Hiperkalsemik kriz hangi duruma verilen addır? Nasıl tedavi edilmelidir?

 • Hipokasemi

  • Hipokalsemi belirtileri nelerdir? Fizik muayenede hipokalsemi nasıl anlaşılır?

  • Hipokalsemi belirti ve bulgusu olmasa bile kimlerde hipokalsemi olasılığı için serum kalsiyum ölçümü yapılmalıdır?

  • Hipokalsemi saptanmış bir kişide etyolojiye yönelik olarak anamnez ve fizik muayenesinde nelere dikkat edilmelidir?

  • Serum kalsiyum seviyesi düşük saptanmış bir kişide biyokimyasal tetkiklere hangi algoritm ile değerlendirilmelidir?

  • Hipokalsemili bir hastada serum parathormon seviyesi yüksek saptandığında hangi olasılıklar düşünülmelidir? Tanı ve tedavisi için neler yapılmalıdır?

  • Hipoparatiroidili hastalarda kullanılan tedaviler nelerdir? Tedavi riskleri açısından nasıl izlenmelidirler?

  • Hangi durumda acil hipokalsemiden bahsedilir? Riskleri nelerdir? Nasıl tedavi edilmelidir?

 Ders Sunularım