top of page

Yetişkinlerde Diyabetes Mellitus 

UBİAT Öğrenci Kongresi 2019

İnsülin Direnci Nedir? Ne Değildir? 

Sağlık-SEV Halk Toplantısı 2019

Dünyada Diyabet Sıklığı

Neden Artmaktadır

Sağlık-SEV Halk Toplantısı 2018

Yaşlı Hastada Diyabetes Mellitus 

Bursa UÜ İç Hastalıkları 2019

Gebede Kan Şekerinin Değerlendirilmesi 

Uludağ İç Hastalıkları Kongresi 2018

Diyabet ve Gebelik

Bursa UÜ İç Hastalıkları 2016

Diyabet ve Gebelik 

Diyabete Bakış Sempozyumu 2016

Diyabet ve Kemik 

Ulusal Diyabet Kongresi 2015

Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyonu

Sürekli Glukoz İzlemi

Ulusal Diyabet Kongresi 2013

Prediyabette ve İnsülin Direncinde 

Güncel Tedavi

Uludağ İç Hastalıkları Kongresi 2012

Güncel Algoritmalar Eşliğinde 

İnsülin Duyarlılaştırıcılar

Diyabete Bakış Kongresi 2010

Diyabetik ve Koroner Problemli Hastada

Glisemi Yönetimi

Uludağ Kardiyoloji Günleri 2010

Diyabetik Ketoasidoz 

Hiperozmolar Nonketotik Durum

Diyabette Güncelleme Toplantısı 2011

Thiazolidinedionlar 

Ulusal Aile Hekimleri Kongresi 2008

Diyaliz Hastalarında Glisemi Kontrolü

Endokrinoloji ve Beslenme Kongresi 2008

Gestasyonel Diyabette Tedavi 

Diyabette Güncelleme Toplantısı 2010

Diyabetik Hastada Hipertansiyon Tedavisi 

Bursa Bölgesel Hekim Toplantısı 2009

Kritik Hastada İnsülin Direnci 

Yoğun Bakım Hekimleri Toplantısı 2007

Diyabette Poliglandüler Sendrom 

Diyabet Gurubu Toplantısı 2007

Tip 2 Diyabette Kombinasyon Tedavisi

Bursa Bölgesel Hekim Toplantısı 2007

İnkretinler 

Endokrinoloji Sempozyumu 2007

Diyabetik Hastada Yeni Tedaviler 

Endokrinoloji Sempozyumu 2007

Özel Durumlarda Diyabet Tedavisi 

Diyabete Bakış Kongresi 2007

Gestasyonel DM Metformin Kullanımı 

Diyabete Bakış Kongresi 2006

Diyabetin Tanı Testleri 

Ulusal Endokrinoloji Kongresi 2005

PPAR gamma Agonistler 

Obezite Kongresi 2004

Diyabetik Nefropatinin Önlenmesinde

ACE İnhibitörlerinin Yeri

Diyabet ve Obezite Sempozyumu 2005

Oral Antidiyabetik Tedavi

Ulusal Aile Hekimleri Kongresi 2004

D. Mellitusta Hipertansiyon Tedavisi 

Afyon Bölgesel Hekim Toplantısı 2004

Postprandial Hiperglisminin Diyabet 

Komplikasyonlarındaki Rolü

Bursa Bölgesel Hekim Toplantısı 2004

Diyabetik Hasta İzleminde 

Standartlar

Bursa Bölgesel Hekim Toplantısı 2004

Tip 2 Diyabet Fizyopatolojisi 

Çanakkale Bölgesel Hekim Toplantısı 2003

Diyabetes Mellitusun Kronik

Komplikasyonları

Ulusal Oftalmoloji Günleri 2002

Sulfonilüre Tedavisinin Paradoksları 

Marmara Diyabet Gurubu Toplantısı 2002

İnsülin Direnci - Hiperinsülinemi 

Uludağ İç Hastalıkları Kongresi 2003

Sulfonilüreler 

Balıkesir Bölgesi Hekim Toplantısı 2002

Şeker Hastalarında Hatalar 

Hasta Bilgilendirme Toplantısı 2001

Erişkinde Diyabetes Mellitus Tedavisi

Bursa Bölgesel Hekim Toplantısı 2002

Kalp Hastalarında Diyabetin Önemi 

Kardiyoloji Hemşireliği Toplantısı 2001

??

bottom of page