top of page

Kitap Bölümleri

1. Diyabet ve tüberküloz. In: Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozları ed. Özyardımcı N. 389-391, 1999.

2. Genitoüriner sistem muayenesi. IN: İç Hastalıklarında Belirtiler bulgular ve muayene yöntemleri. Ed. Arınık A 291-296, 2000.

3. Ödem. IN: İç Hastalıklarında Belirtiler bulgular ve muayene yöntemleri. Ed. Arınık A 93-97, 2000.

4. Bulantı- Kusma. IN: İç Hastalıklarında Belirtiler bulgular ve muayene yöntemleri. Ed. Arınık A 149-153, 2000.

5. İştah bozuklukları. IN: İç Hastalıklarında Belirtiler bulgular ve muayene yöntemleri. Ed. Arınık A 165-166, 2000.

6. Kilo kaybı . İç hastalıklarında belirtiler bulgular ve muayene yöntemleri Ed Arınık A. Rota ofset Matbaacılık. Bursa 167-169, 2000

7. Endokrinolojide tıbbi etik. In: Klinik Etik. Ed Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H, 273-279, 2001

8. Akciğer kanserli hastalarda beslenme sorunları. In: 2000 li yıllarda Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavide temel İlkeler ve Uygulamalar. Ed Engin K, Özyardımcı N. Avrupa Tıp Kitapçılık 2001, İstanbul.

9. İnce iğne aspirasyon biyopsisi. Endokrinoloji el kitabı: 167-172, İzmir Güven & Nobet Tıp Kitabevleri. 2001.

10. Endokrin Sistem Hastalıklarının Nörolojik komplikasyonları. Sistemik hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları. Ed. Oğul E. Nobel&Güneş Bursa  143-190, 2003

11. Diyabetes Mellitus. Multidisipliner kardiyoloji. Ed. Cem Heper 214-232, 2005

12. Endokrinolojinin genel prensipleri. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 642-645, 2005

13. Hipotalamus ve hipofiz. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 645-654, 2005

14. Kalsiyum ve kemik metabolizması. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 682-683, 2005

15. Hiperkalsemiler. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 683-685, 2005

16. Hipokalsemiler. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 686-687, 2005

17. Osteoporoz. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 687-689, 2005

18. Osteomalasi ve rikets. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 690-691, 2005

19. Kemiğin Paget hastalığı. İç Hastalıkları. Ed. Enver Dolar. 691, 2005

20. Diyabet ve hipertansiyon da farmakolojik Tedavi. Diabetes Mellitus 2006. Ed. İmamoğlu Ş. Deomed, İstanbul  477-490, 2006.

bottom of page