top of page

Ulusal Yayınlar

1. SADIKOĞLU MY, SİVRİ Z, KILIÇ E, TUNCEL E, ERTÜRK E.: Budd-Chiari sendromu (Olgu Sunumu). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16(2): 367-372, 1989.

2. YURTKURAN M, DİLEK K, ERTÜRK E, YAVUZ M, GÜLLÜLÜ M.: Yaşlılık çağı üriner sistem enfeksiyonlarında günde tek doz seftriakson kullanılması ve sonuçları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 18(1): 129-136, 1991.

3. İMAMOĞLU, SAKAR M, ERTÜRK E, ÖZTÜRK M.: İntrasellar abseli bir diabetes mellitus olgusu. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 3(2): 169-173, 1993.

4. ERTÜRK E, ÖZBİLGİN S, İMAMOĞLU, ORHAN B, TUNCEL E, ARINIK A.: Diabetik sıçanlarda silazaprilin diabetik nefropati üzerine etkisi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 2:143-153, 1994.

5. KUTER M, MURATLI S, ERTURK E, İMAMOĞLU Ş, KORUGAN Ü. Yüklenme sırasında karbohidratlı sıvı alımının kan şeker düzeyi üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 4: 40-48, 1993.

6. ERTÜRK E, ORHAN B, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş.: Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda silazapril ve diltiazemin lipoprotein seviyeleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Türkiyenin çeşitli merkezlerinde diltiazem üzerine yapılan araştırmalar. 45-50, 1994.

7. ÖZGÜÇ H, KORUN N, SAYAR R, YILMAZLAR T, ERTÜRK E, YERCİ Ö.: Multinodüler tiroid büyümelerinde karsinoma insidansı: Soliter nodüllerle karşılaştırmalı çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi 11(3): 181-187, 1995.

8. ERTÜRK E, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş, YERCİ Ö, ARINIK A.: NIDDM’lu olgularda ACE inhibitörü ve kalsiyum kanal blokörünün mikroalbüminüriye etkilerinin karşılaştırılması. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 6(3): 267-277, 1996.

9. ERTÜRK E, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş, YERCİ Ö, ARINIK A.: Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroidektomi operasyonu sayısına etkisi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 6(2): 153-160, 1996.

10. ERTÜRK E, AKDİŞ C, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş, ARINIK A.: Graves hastalığında insan lenfosit antijenleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1-2-3: 75-78, 1996.

11. TUNCEL E, CORDAN J, İMAMOĞLU Ş, ERTÜRK E, ORHAN B, ARINIK A.: Hipertiroidili olgulardaki aritmi oranının normal popülasyonla karşılaştırılması ve tiroid hormonları ile ilişkilerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1-2-3: 79-82, 1996.

12. TUNCEL E, ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş, ORHAN B, ARINIK A.: Altmış yaş üzerindeki sağlıklı kişilerde tiroid disfonksiyonlarının araştırılması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,  1-2-3: 83-85, 1996.

13. ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş.: İnsülin tedavi prensipleri. Galenos 1: 4-7, 1997.

14. ERTÜRK E.: Diabetes mellitusta hipertansiyon tedavisi. Galenos 1: 40-46, 1997.

15. ERTÜRK E, TUNCEL E, YERCİ Ö, GÜRSOY N, İMAMOĞLU Ş, ARINIK A.: Fine needle aspiration biopsy in the evaluation of nodular thyroid disease. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1(1): 8-12, 1997.

16. TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş. ALİ R, ÖZKALEMKAŞ F, ERTÜRK E, ARINIK A.: Comparison of metabolic effects of continuous subcutaneous insulin infusion treatment with  conventional insulin treatment in Type I diabetes mellitus. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1(1): 18-23, 1997.

17. TUNCEL E, ÖZBİLGİN S, ERTÜRK E, GÜRSOY N, İMAMOĞLU Ş, ARINIK A. Ratlarda tiroidin proliferatif değişmelerinde cinsiyetin önemi. Endokrinolojide Yönelişler. 6(4): 139-142, 1997.

18. TUNCEL E. IMAMOGLU S. ERTÜRK E. ORHAN B. ARINIK A.: Treatment  of hyperthyroidism with a small single daily dose of methimazole. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1(1): 59-62, 1998

19. GÜRSOY N, TUNCEL E, ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş, ARINIK A.: Akarbozun Tip 2 diyabette periferik glukoz utilizasyonuna etkisi. Türk Diyabet Yıllığı 13: 47-53, 1997-1998.

20. TUNCEL E, ERTÜRK E, KORUN N, GÜRSOY N, İMAMOĞLU Ş, ARINIK A.: L-Tiroksin tedavisinin postoperatif dönemde tiroid nodülü gelişimi ve nüks oranı üzerine etkisinin araştırılması. Endokrinolojide Yönelişler, 7(1): 2-4, 1998.

21. TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş, ERTÜRK E, ALİ R, GÜLLÜLÜ M, ÖZKALEMKAŞ F, ARINIK A.: Tip I diabetes mellitus tedavisinde sürekli ciltaltı insülin  infüzyonu ve klasik insülin tedavisinin karşılaştırılması. Endokrinolojide Yönelişler, 7(1): 17-20, 1998.

22. ÖZKALEMKAŞ F, SAKAR M, ALİ R, TUNALI A, MANAVOĞLU O, ERTÜRK E, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş.: Diabetes mellitus ve bozulmuş glukoz toleranslı olgularda trombosit agregasyonu. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 14(1): 35-42, 1998.

23. TUNCEL E, KAHVECİ ŞF, ERTÜRK E, ÖZCAN B, KUTLAY B, İMAMOĞLU Ş, YILMAZLAR A.: Serum thyroid hormone levels in traumatized critical ill patients as a predictor of mortality. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism; 2(2): 87-90, 1998.

24. TUNCEL E, ERTÜRK E, ÖZYARDIMCI C, YERCİ Ö, KORUN N, İMAMOĞLU Ş, GÜRSOY N, ÖZUYSAL S, ARINIK A.: A Case Report of Insulinoma.  Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2 (3): 195-196, 1998.

25. ERTÜRK E, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş. Osteoporoz tanı ve tadevisi. Endokrinolojide Yönelişler 8 (3): 22-27, 1999.

26. ERTÜRK E, ÖZKALEMKAŞ F, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş, TUNALI A, ARINIK A. Basedow graves ve otoimmün trombositopenik purpuralı bir olguda hipertiroidinin glukokortikoid tedavi ile giderilmesi. Uludağ Üniv. Tıp Fak  Derg. 24 (1-2-3) 63-66, 1998.

27. ÖZKALEMKAŞ F, ERTÜRK E, ALİ R, TUNALI A, TUNCEL E, İMAMOĞLU: The association of pernicious anemia and Hashimoto’s thyroiditis. Bursa J. Med Sci 2: 98-100, 1998.

28. TUNCEL E, GEMİCİ K, ERTÜRK E, KAZAZOĞLU AR, GÜRSOY N, İMAMOĞLU Ş, ÇOBANOĞLU N. Relationship between serum insulin levels, lipoprotein (a) concentrations and coronary artery disease in patients with impaired and normal glucose tolerance. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1: 23-28, 1999.

29. ERTÜRK E, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş. Osteoporoz tanı ve tadevisi. Endokrinolojide Yönelişler 8 (3): 22-27, 1999.

30. MANAVOĞLU O, EVRENSEL T, ORHAN B, KIYICI M, ERTÜRK E. Ektopik ACTH salgılayan büyük hücreli akciğer kanseri olgusu. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg 25 (1-2-3) 49-51, 1998.

31. ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş. İnsülin tedavisinin temel ilkeleri. Galenos 27: 7, 1999.

32. ÖZKALEMKAŞ F, ERTÜRK E, ALİ R, TUNALI A, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş. The association of pernicious anemia and Hashimoto’s thyroiditis: Case report. Bursa Tıp Bilimleri dergisi 2 (1): 98-100, 1998.

33. ERTÜRK E, ÖZKALEMKAŞ F, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş, TUNALI A, ARINIK A. Basedow graves ve otoimmün trombositopenik purpuralı bir olguda hipertiroidinin glukokortikoid tedavi ile giderilmesi. Uludağ Üniv. Tıp Fak Derg. 24 (1-2-3) 63-66, 1997.

34. ERTÜRK E. Tip 2 diabetes mellitusta medikal nutrisyon prensipleri. Türk Diyabet Yıllığı. 175- 179, 2000.

35. GÜRSOY N, TUNCEL E, ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş, ARINIK A. The relationship between the glycemic control and the hypothalamus-pituitary-thyroid axis in diabetic patients. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 3(4): 163-168, 1999.

36. ÖZTÜRK H, YERCİ Ö, ERTÜRK E. Hemngiopericytoma of the thyroid gland. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 4(2) 71-73, 2000.

37. ERTÜRK E, ERSOY C, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş. Severe insulin resistance syndrome with spontan remission- Case report. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 4(4): 147-150, 2000.

38. ERTÜRK E. Kardiyak hastalarda diyabetin önemi. Kardiyoloji Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Kitapçığı 123- 127, 2001

39. ÖZTÜRK Ö. YERCİ Ö, ERTÜRK E. Metastasis to the thyroid gland: A report of 4 cases. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 4(3): 115-118, 2000.

40. ERTÜRK E, TUNCEL E, ERSOY C, ÇETİNOL B, İMAMOĞLU Ş,: Effect of angiotensin converting enzyme receptor antagonist- Losartan on adrenal steroidogenesis in diabetic hypertensive patients.  Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2001(1): 25-29.

41. ERSOY C. ERTÜRK E. TUNCEL E. İMAMOĞLU Ş: Evaluation of the treatment and clinical follow up in diabetic foot problem.  Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2001(3): 109-112.

42. TUNCEL E, OĞUZHAN B, GÜRSOY N, ERTÜRK E, ERSOY C, İMAMOĞLU Ş, ARINIK A. Granülosit koloni stimülan faktörün diyabetik ayakta iyileşme ve tedavi maliyeti üzerine etkisi. Türk Diyabet Yıllığı 2000-2001, 206-209, 2001

43. GÜRSOY N, GÖNÜLLÜ G, ERTÜRK E, TUNCEL E, ZARİFOĞLU M, İMAMOĞLU Ş. Diyabetik Hastalarda periferik nöropati ile otonom nöropati arasındaki ilişki. Türk Diyabet Yıllığı 2000-2001, 144-148, 2001

44. ERSOY C, TUNCEL E, ÖZDEMİR B, ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş. İnsülin kullanan tip 1 diyabetes mellituslu hastalarda diyabet eğitiminin  metabolik kontrol üzerine etkisi Türk Diyabet Yıllığı, 2001-2002:191-196,2002

45. ERTÜRK E.  Subklinik Adrenal Yetmezlik . Turkish journal of Endocrinology and Metabolism  7(Suppl 1):97-100, 2003

46. ERSOY C, ERTÜRK E, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş. Laron’s syndrome: A case report. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2003(1): 93-95.

47. TUNCEL E, ERSOY C, ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş. Retrospective analysis of the histopathological pattern of thyroid cancer in Southern Marmara region of Turkey and comparison of the data with the data of previous decade. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2003(3): 107-111.

48. ERTURK E, KESKİN M, ERSOY C, KALELİ T, İMAMOĞLU Ş. Metacarpal Brown tumor in secondary hyperparathyroidism due to inadequate sunlight exposure. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2003(4): 179-181.

49. ERSOY C, GÖZKAMAN A, BABACAN NA, İMADOĞLU O, KIYICI S, DURAN C, TUNCEL E, ERTÜRK E, İMAMOĞLU Ş. İdyopatik hirsutizm ve polikistik over sendromlu olguların klinik ve laboratuar özelliklerinin karşılaştırılması. Endokrinolojide Yönelişler 2004 (13): 61-63.

50. ERTÜRK E. Diyabetik otonom nöropatiler. Türkiye Klinikleri 2008 (1): 16-23

51. ERTÜRK E. Akromegali tedavisinin hedefleri, tedavi seçimi, takibi. Türkiye Klinikleri. 3: 53-56, 2007.

52. OZUYSAL S, GURSOY N, YERCI N, ERTURK E. Amiloid guatrlı bir olgu sunumu. Turk JEM 3:suppl 1:40, 1999

53. YERCI O, FILIZ G, OZUYSAL S, ERTURK E, GURSOY N, KORUN N. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinin değerlendirilmesi (1676 olgu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi: 3: 14-18, 1997.

54. OZTURK H, YERCI O, ERTURK E. Hemangiopericytoma of the thyroid gland. Turk JEM 2: 71-73, 2000.

55. OZTURK H, YERCI O, ERTURK E. Metastasis to the thyroid gland: A report of 4 cases. Turk JEM 3:115-118, 2000.

56. KIYICI S, ERTÜRK E. Pitüiter insidenteloma. Türkiye Klinikleri 2:57-61, 2006.

57. ERTÜRK E. Hipofiz görüntüleme yöntemleri. Türkiye Klinikleri 2:62-66, 2006

DURAN C, KIYICI S, KIRDAK T, SARAYDAROĞLU Ö, ERSOY C, ERTÜRK E, TUNCEL E, İMAMOĞLU Ş. İnsülinomalı olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Endokrinolojide Diyalog.: 177-183, 2006.

 

bottom of page