top of page

 

Fizik Muayene

​İç hastalıklarında fizik muayene tüm sistemleri değerlendirecek şekilde yapılmalıdır. Muayene yapılırken bir yandan hasta sorgulanmalı ve sistemlerin gözden geçirilmesi tamamlanmalıdır. Özellikle ana yakınmanın olduğu sistem ile ilgili muayene ayrıntılı olarak yapılmalı ve kaydedilmelidir. Sadece pozitif bulgular değil, pozitif olmayan bazı bulgular olmadığı şeklinde not edilerek muayenede kontrol edildiği belirtilmelidir.

​İç hastalıklarında tüm sistemler ile ilgili muayene bulguları anamnez kağıdına not edilmelidir. Bu kısımda da pozitif bulguların kayıt edilmesi yanında pozitif olmasa bile o sistemle ilgili rastlanılabilecek kardinal bulguların olmadığı not edilmelidir. Örneğin batın muayenesinde palpasyonla hassasiyet, defans, asit olmadığı yazılmalıdır.

 

Fizik muayenenin kaydedilmesi

Özellik saptanmamış olsa bile fizik muayene kağıdında sistemlere göre en azından bulunması gereken bulgular:​

 

Genel görünüm ve Yaşamsal bulgular

​Genel durumu iyi, şuur açık, oryante, koopere.

Kan basıncı, nabız dakika sayısı, solunum sayısı, ateş

 

Baş boyun muayenesi

​Baş boyun inspeksiyonunda özellik görülmedi. Göz hareketleri her yöne normal. Kulak burun muayenesi doğal. Ağız içi muayenesi doğal. Servikal bölgele lenfadenomegali saptanmadı. Palpasyon ile tiroid ele gelmiyor. Venöz konjesyon yok.

Solunum sistemi muayenesi

​Göğüs anomalisi saptanmadı. Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Solunum rahat. Dinlemekle solunum sesleri doğal. Ral, ronküs işitilmedi. Her iki sinüs açık.

Dolaşım sistemi muayenesi

​Kalp tepe atımı 5. İnterkostal aralıkta. Ritmik. S1 ve S2 doğal. Ek ses yok. Üfürüm, frotman işitilmedi. Nabızlar dolgun palpe ediliyor.

Sindirim sistemi muayenesi

​İnspeksiyon ile batında özellik görülmedi. Barsak sesleri doğal. Batın palpasyonunda hassasiyet, asit, kitle saptanmadı. Karaciğer ele gelmedi. Traube açık.

Ürogenital sistem muayenesi

​Kostavertebral açı hassasiyeti saptanmadı. Üreter traseleri ve suprapubik bölge palpasyon ile hassas değil. Glob yok. Genital organlar haricen doğal.

Sinir sistemi muayenesi

​Kranial sinir harabiyeti düşündürecek bulgu yok. Ekstremitelerde kuvvet kaybı yok.

Kas iskelet sistemi muayenesi

​Herhangi bir deformite saptanmadı. Eklem hareketleri doğal. Şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı saptanmadı.

Cilt muayenesi

Cilt muayenesi doğal. Kızarıklık, döküntü, ekimoz, stria saptanmadı.

Tanı/Öntanı

Ekarte edilecek tanılar

İstenecek tetkikler

Muayene sonucunda kesin ise tanılar yazılmalı, kesin olmayan olası tanılar alt alta sıralanmalıdır. Bunların hemen altında olasılığı düşük olsa da ekarte edilmesi düşünülen tanıların yazılması daha sonra hastayı takip edecek hekimler için yol gösterici olur. İstenen tetkiklerin yazılması hastanın izleminde büyük kolaylık sağlar.

bottom of page