top of page

Primer Adrenokortikal Yetmezlik

2018

Cushing Hastalığına Yaklaşım 

2011

Hirsutizmde Oral Kontraseptif Tedavi

2009

Addison Hastalığı Kliniği 

2009

Adrenal İnsidentaloma 

1999

Kalsiyum ve Kemik Metabolizması

2009

Hipoparatiroidi

2011

Endokrinolojinin Temel Prensipleri 

2009

Endokrin Sistem Hastalıklarında 

Nörolojik Komplikasyonlar

2003

Akciğer Kanserli Hastalarda

Beslenme Sorunları

2001

Endokrinolojide Tıbbi Etik 

1999

Primer Hiperaldosteronizm

2018

bottom of page