top of page

Prolaktinin farklı Özellikleri

Hipofiz Sempozyumu 2018

Prolaktini Yüksek Hastaya Yaklaşım 

Multidisipliner Endokrinoloji Günleri 2020

Akromegalide Morbidite / Mortalite

Bölgesel Hekim Toplantısı 2018

Medikal Tedaviye Dirençli Prolaktinoma 

Ulusal Endokrinoloji Kongresi 2018

Akromegalinin değişen yüzü 

Hipofiz Sempozyumu 2014

Prolaktinoma Tedavisinde Yenilikler

Hipofiz Sempozyumu 2013

Akromegali Tanısının Erken Konulmasının 

Yararları

Bölgesel Hekim Toplantısı 2013

Gebelik Döneminde Tirotoksikoz

Bursa UÜ İç Hastalıkları 2018

Prolaktinomada Medikal Tedavi 
Nereye Kadar

EndoKurs 2019

Tiroid Nodüllerine Yaklaşım 

Multidisipliner Endokrin Günleri 2018

Gebelikte Hipofiz Hastalıkları

Ulusal Endokrinoloji Kongresi 2016

Akromegalide Prognoz

Hipofiz Sempozyumu 2016

Hipofiz Adenomlarında Medikal Tedavi

Hipofiz Sempozyumu 2010

İşlevsiz Hipofiz Adenomları 

Hipofiz Sempozyumu 2009

Prolaktinomalı Olgu Tartışması

Endokurs 2009

Hipofiz Tümörlerinde Pasireotid 

Hipofiz Sempozyumu 2008

Akromegalide Tedavi Maliyeti 

Hipofiz Sempozyumu 2007

Kritik Hastada Hipotalamo Pitüter 

Adrenal Aks

Ulusal Endorinoloji Kongresi 2007

bottom of page