top of page

DİYABETES MELLİTUS

İLE İLGİLİ DERLEME YAZILARIM

TİROİD HASTALIKLARI

İLE İLGİLİ DERLEME YAZILARIM

HİPOFİZ HASTALIKLARI

İLE İLGİLİ DERLEME YAZILARIM

DİĞER ENDOKRİNOLOJİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ DERLEME YAZILARIM

Yazdığım Derleme Yazılar (Tam Liste)

 1. Adrenal İnsidenteloma (1999)

 2. Endokrinolojide Tıbbi Etik (1999)

 3. Akciğer Kanserli hastalarda Beslenme (2001)

 4. Kalp Hastalarında Diyabet Tedavisi (2001)

 5. Endokrinoloji Hastalarında Nörolojik Bulgular (2003)

 6. Kardiyoloji Uzmanları İçin Diyabetes Mellitus (2003)

 7. Hipofiz Görütüleme Yöntemleri (2004)

 8. PPAR-gama Agonistleri (2004)

 9. Diyabetik Hastada Hipertansiyon Tedavisi (2005)

 10. Akromegali Tedavisi (2007)

 11. Diyabet Tedavisinde Yenilikler (2007)

 12. Diyabetes Mellitus ve Hipertansiyon (2007)

 13. Diyabetik Otonom Nöropati (2007)

 14. Postpartum Tiroidit (2008)

 15. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (2008)

 16. Tiroid Nodülü (2008)

 17. Addison Hastalığı (2009)

 18. Endokrinolojinin Genel Prensipleri (2009)

 19. Hirsutizmde Oral Kontraseptif Kullanımı (2009)

 20. Kalsiyum ve Kemik Metabolizması Hastalıkları (2009)

 21. Nöroendokrin Sistem (2009)

 22. Cushing Sendromuna Yaklaşım (2011)

 23. Hipoparatiroidi (2011)

 24. İntrasellar Kitleler (2011)

 25. Prolaktinoma (2016)

 26. Tiroid Fırtınası (2016)

 27. Akromegalide Kür Kriterleri (2018)

 28. Hipotiroidi (2018)

 29. Primer Adrenokortikal Yetmezlik (2018)

 30. Primer Hiperaldosteronizm (2018)

 31. Hipertiroidi (2020)

 32. Hipertrigliseridemide Beslenme (2020)

bottom of page