İyi anamnez alma
Anamnezi kaydetme ve sunma

Fizik muayenenin kaydedilmesi
Diyabetes mellitus tanısı
Diyabetes mellitus tipleri
Diyabetes mellitus tedavisi
Hipotiroidi 
Hipertiroidi 
Tiroid nodüllü hastaya yaklaşım
Kalsiyum metabolizması
Hiperkalsemiler 
Hipokalsemiler
Osteoporoz
D vitamini
Obezite
Hirsutizm
Adrenal yetmezlik
Adrenal kitle 

 Ders Sunularım