top of page

DİYABETES MELLİTUS İLE İLGİLİ KONULARDA SUNULARIM

TİROİD HASTALIKLARI İLE İLGİLİ KONULARDA SUNULARIM

HİPOFİZ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ

KONULARDA SUNULARIM

ADRENAL/GONAD HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SUNULARIM

PARATİROİD, KALSİYUM, KEMİK

HASTALIKLARI SUNULARIM

DİĞER ENDOKRİNOLOJİ HASTALIKLARI SUNULARIM

Sunularım (Tam Liste)

 1. Adrenal kitle. 22. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19-23 Ekim 1999, Antalya.

 2. Adrenal incidenteloma. 3rd Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young Doctors. November 5-7, 1999, Bursa- Turkey.

 3. Kardiyak hastalarda diyabetin önemi. Kardiyoloji Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı 26-29 Nisan 2001, Bursa

 4. Akut hiperglisemik koma ve tedavisi, Ulusal Diyabet Gurubu Diyabet Eğitim Programı, 4-6 Haziran 1996, Samsun.

 5. Tiroid onkogenezi, tiroid patolojilerinin ayırımı ve cerrahi endikasyonlar. Tiroid Cerrahisi sempozyumu, 21 Nisan 2001, Bursa

 6. Tip 2 diyabetes mellitus tedavisi. Uludağ Pratisyen Hekimlik Eğitim Günleri. 29-31 Mart 2002, Bursa.

 7. İnsülin direnci tedavisi 1. Uludağ İç Hastalıkları Günleri  31 Mayıs- 1 Haziran 2003, Bursa

 8. Diyabetes mellitusun komplikasyonları. V. Oftalmoloji Günleri. 8-10 Mart 2002, Mudanya.

 9. Diyabette dislipidemi. Marmara diyabet gurubu toplantısı. 21 Nisan 1998, Mudanya.

 10. Subklinik adrenal yetmezliği tanısı. 26. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1-5 Ekim, 2003 Adana.

 11. Nodüllü tiroid hastasına yaklaşım. 1. Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 31 Mayıs-1 Haziran 2003, Bursa.

 12. Tip 2 Diyabetes Mellitus Fizyopatolojisi. Bölgesel Diyabet Eğitim Toplantısı. 30 Mayıs 2003 – Çanakkale

 13. Metabolik Sendrom ve Diyabetik Dislipidemide Fibratların Yeri. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 28 Mayıs 2004- Çanakkale.

 14. Postprandial Hipergliseminin Diyabet Komplikasyonlarındaki Rolü. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 16 Ocak 2004 – Bursa

 15. Tip 2 Diyabetes Mellitusta Hipertansiyon Tedavisi. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 7 Mayıs 2004- Afyon.

 16. Oral antidiyabetik tedavi. IV. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları Kursu. 3 Mayıs 2004, Bursa.

 17. PPAR-gamma agonistleri. II. Ulusal Obezite Kongresi& I. Beslenme Sempozyumu, 07-11 Nisan 2004, Pamukkale- Denizli.

 18. Diyabetik böbrek hastalığının önlenmesinde ACE mi, ARM mi? Diyabet, obezite ve beslenme sempozyumu, 1-2 Nisan 2005, İstanbul.

 19. Diyabetes Mellituslu Hasta İzleminde Standartlar. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 28 Şubat 2004- Uludağ.

 20. Diyabet tanı testleri ve değerlerindeki sorunlar. 41. Ulusal Diyabet Kongresi. 11-15 Mayıs 2005, Antalya.

 21. Pankreas NET’lerinde klinik bulgular. GEP/NET Toplantısı, 24 Mart 2005, Bursa

 22. Metabolik Sendrom Tedavisinde Metforminin Yeri. Bölgesel Hekim Eğitimi Toplantısı. 27 Mayıs  2005 – Çanakkale.

 23. Gestasyonel diyabette metformin kullanımı ne kadar güvenli? Diyabete Bakış  2006, 19-22 Ocak 2006, Bursa

 24. Özel Durumlarda Diyabet Tedavisi- İnteraktif Toplantı. Diyabete Objektif Bakış. 10 Mart 2007- Uludağ, Bursa

 25. Diyabetik hastanın yeni tedavilere gereksinimi-İnkretinler. II. Ege Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu, 5-6 Nisan 2007, İzmir.

 26. Akromegalide mortalite ve tedavi maliyeti 4. Hipofiz Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, Ankara

 27. Kritik hastada Hipotalomo-Kipofiz-Adrenal aks Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 24-28 Ekim 2007, Antalya

 28. Diyabet ve Hipoglisemi: Poliglandüler Sendrom. Diyabette Problem Olgular: Olgu Tartışma Toplantısı-2, 26 Mayıs 2007, Isparta.

 29. Kritik Hastada Strese Bağlı İnsülin Direnci. KEPAN 20 Ekim 2007- İstanbul.

 30. Tip 2 Diyabette Kombinasyon Tedavileri. Bölgesel Hekim Eğitim Semineri. 23 Ekim 2007- Bursa .

 31. Diyabette Problem Olgular. Poliglandüler Sendrom. TEMD Diyabet Gurubu Eğitim Toplantısı   26 Mayıs 2007- Isparta.

 32. Subklinik Hipotiroidiler - Subklinik Tirotoksikozlar. I. Tiroid Günleri. 15-16 Haziran 2007- Gaziantep.

 33. Tiroid nodüllerinin tanı ve tedavisinde, vakalarla uluslar arası iş akış şemaları. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi 17-20 Nisan 2008

 34. Asemptomatik Hiperparatiroidi. 7. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. 27-30 Kasım 2008, Adana.

 35. Hemodiyaliz Hastalarında Glisemi Yönetimi. Diyabete Bakış 10-13 Ocak 2008, Bursa

 36. Pankreatik NET’ler. GEP-NET Toplantısı, 16 Mart 2008 Bursa.

 37. Hipofiz tümörleri ve pasireotid. 5. Hipofiz sempozyumu, 22 Kasım 2008, Ankara.

 38. Postpartum Tiroidit. 4. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi. 21-24 Şubat 2008, Bursa.

 39. Tiroidin tümör harici hastalıkları ve cerrahi endikasyonları. KBB hekimleri derneği toplantısı. 24 Eylül 2008, Bursa

 40. Thiazolidinedionlar. Bölgesel Hekim Eğitim Toplantısı. 17 Mayıs 2008-Antalya.

 41. Metabolik sorunlu hastada nutrisyon desteği: Dislipidemi ve nutrisyon desteği. KEPAN 2009. 1-5 Nisan 2009, Ankara.

 42. Diyabetik Hastada Hipertansiyon Tedavisi (ESH-ESC 2007 Rehberi). İç Hastalıkları Uzmanlarına Yönelik Bölgesel Toplantı. 21 Ekim 2009, Bursa.

 43. Hipofiz Adenomları: İşlevsel olmayan makroadenomlar. 6. Hipofiz Sempozyumu 21-22 Kasım 2009, Ankara

 44. Akut Adrenal Yetmezlik. 5. Uludağ İç hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2009, Bursa.

 45. Prolaktinoma: Olgu Tartışması. I. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu (ENDO-KURS) 9-11 Ekim 2009, Çeşme.

 46. Gestasyonel Diyabette Tedavi. Diyabetes Mellitusta Mezuniyet Sonrası Güncelleme Toplantısı. 16 Ocak   2010 – Bursa

 47. İnsülinler ve Güvenlik. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 6-10 Ekim 2010, Antalya

 48. Diyabetik ve Koroner Problemli Hastalarda Glisemi Yönetimi. 1. Uludağ Kardiyoloji Günleri. 18-21 Mart 2010, Uludağ, BURSA.

 49. Diyabet, Hipertansiyon, Dislipidemi, Metabolik Sendrom: Endokrinolojik Yaklaşım. Diyabetes Mellitusta Mezuniyet Sonrası Güncelleme Toplantısı. 6 Şubat 2010 – Bursa

 50. Güncel algoritmalar ışığında Tip 2 DM tedavisi: İnsülin Duyarlılaştırıcılar. Diyabete Bakış Kongresi. 25-28 Mart 2010 Kıbrıs

 51. Cushing Hastalığı: Olgu Sunumu. Akromegali ve Hipofiz 15-16 Nisan 2011- Gaziantep

 52. Cushing Hastalığına Yaklaşım. ENDOKURS- 24-27 Mart 2011, Eskişehir.

 53. Diyabetik Ketoasidoz, Hiperglisemik  Hiperozmolar Durum, Diyabette Hipoglisemi. Diyabette Güncelleme Toplantıları. 2 Temmuz 2011-Bursa

 54. Negatif Dinamik MR’lı Cushing Hastalığının Tanı- Tedavisi. 8. Hipofiz Sempozyumu – Ankara  31 Mart 2012

 55. Prediyabette ve İnsülin Direncinde Güncel Tedavi. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi,  8-11 Mart 2012.

 56. Hipertiroidili Hastaya Yaklaşım (Cerrahi tedavi endikasyonları). Uludağ 5. Genel Cerrahi Günleri 28-30 Mart 2013 BURSA

 57. Bariatrik Cerrahi Sonrası Metabolik Durum. Metabolik Sendrom Sempozyumu 9 Mart 2013 ANKARA.

 58. Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyonu, Sürekli Glukoz İzlemi (Klinik Kullanımı). 49. Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2013- ANTALYA.

 59. Tiroid Nodüllü Hastaya Yaklaşım. Tirokurs. 18 Ocak 2013 – Bursa

 60. Prolaktinoma Tedavisinde Yenilikler. 9. Hipofiz Sempozyumu. 9-10 Kasım 2013- Ankara

 61. İntrasellar Lezyonlar. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 22 Mayıs 2014 – Antalya

 62. Akromegalinin Değişen Yüzü. 10. Hipofiz Kongresi. 8 Kasım 2014 – Ankara

 63. Gebelikte Tiroid Hastalıkları. TJOD Toplantısı. 25 Mart 2014 – Bursa

 64. Graves’te Radyoaktif İyot Tedavisi. Ulusal Genel Cerrahi Günleri. 24 Mart 2015 – Bursa

 65. Diyabet ve Kemik. Ulusal Diyabet Kongresi. 25 Nisan 2015 – Antalya

 66. Gebelikte Tirotoksikoz. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 4 Haziran 2015 – Bursa

 67. Hipertansif Hastada Endokrinolojik Değerlendirme. Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 9 Mart 2015 – Bursa/Uludağ

 68. Hipopitüitarizm. Uludağ Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Seminer. 27 Mart 2015 – Bursa

 69. Gebelikte Hipofiz Hastalıkları. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 11-14 Mayıs 2016 – Antalya

 70. Tiroksin Replasman Tedavisi. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 17 Mayıs 2016 – Bursa

 71. Diyabet ve Gebelik. Diyabete Bakış Sempozyumu. 6-9 Ekim 2016 – Trabzon

 72. Akromegalide Prognostik Faktörlerde Güncelleme. Hipofiz Sempozyumu. 4-5 Kasım 2016 – Ankara

 73. Diyabet ve Gebelik. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 1 Kasım 2016 – Bursa

 74. Tiroksin Replasman Tedavisinde Problemler. Tirokurs. 19 Mart 2016 – Bursa

 75. Tip 2 diyabetik Bireyde oral Ajanlar Yetmiyor. GLP-1 Analogu? Ulusal Diyabet Kongresi. 20-24 Nisan 2016 – Antalya

 76. Adrenal Yetmezlik. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 7 Nisan 2017 – Bursa

 77. Tiroid Fonksiyon Testlerinde Beklenmedik Sonuçlar. Bölge Toplantısı. 3 Kasım 2017 – Bursa

 78. Hipertiroidide Radyoaktif İyot Tedavisi. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 7 Aralık 2017 – Bursa

 79. Akromegali Tanısının Erken Konulmasının Yararları. Bölge Toplantısı. 25 Nisan 2017 – Bursa

 80. Gebede Kan Şekerinin Değerlendirilmesi. Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 5 Mart 2018 – Bursa/Uludağ

 81. Gebelikte Tiroid Fonksiyon Testleri. Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 23 Mart 2018 – Bursa

 82. İnsülin Direnci. Nedir? Ne Değildir? Halk Toplantısı. 8 Kasım 2018 – Bursa

 83. Tiroid Nodüllerine Yaklaşımda Neler Değişti. Aydın Endokrin Günleri. 9-11 Mart 2018 – Aydın/Kuşadası

 84. Hashimoto Hastalığı. Hastalarının Bilmesi Gerekenler. 14 Mayıs 2018 – Bursa

 85. Medikal Tedaviye Dirençli Prolaktinomalar. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 9-13 Mayıs 2018 Antalya

 86. Graves Hastalığında Medikal ve Cerrahi Tedavi. Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 21 Eylül 2018 – Bursa

 87. Gebelik Döneminde Tirotoksikoz. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Seminer. 11 Ekim 2018 – Bursa

 88. Erişkinde ve Gebede Hipotiroidi Tedavisi. Bursa Tabip Odası Semineri. 3 Ekim 2018 – Bursa

 89. Adrenal Yetmezlik. Sağlıkta Sürekli Eğitim Toplantısı. 23 Kasım 2018 – Bursa

 90. Dünyada Diyabet Sıklığı Neden Artmaktadır? Halk Toplantısı. 18 Kasım 2018 – Bursa

 91. Prolaktindeki Yeni Bilgiler Eşliğinde Fizyopatolojik Çıkarımlar. Hipofiz Sempozyumu. 2-3 Kasım 2018 – Ankara

 92. Geçiş Kliniği Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Pediatrik Endokrinoloji Ortak Toplantısı. 17 Aralık 2018 – İstanbul

 93. Akromegalide Mortalite / Morbidite. Bölgesel Endokrinoloji Toplantısı. 31 Mart 2018 – Kocaeli

 94.  Diferansiye Tiroid Kanserinde Hangi Hastaya Radyoaktif İyot Tedavisi? Aydın Endokrin Günleri. 16 Mart 2019 – Aydın

 95. Hiperkortizolizmin Çetin Yolları. Ulusal Endokrinoloji Kongresi. 28 Nisan 2019 – Antalya

 96. Tiroid Nodüllü Hastada Endokrinoloji Uzmanı Dışı Hekimin Bilmesi Gerekenler. Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 21 Haziran 2019 – Bursa

 97. Prolaktinomada Medikal Tedavi Nereye Kadar? Endokurs. 4 Ekim 2019 – Samsun

 98. Obez Hasta Ne Zaman Endokrinoloji Uzmanına Yönlendirilmelidir? Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı Toplantısı. 25 Ocak 2019 – Bursa

 99. Yetişkinlerde Diyabet. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Toplantısı. 15 Şubat 2019 – Bursa

 100. Hipertiroidinin Hem Tanısı Kolay Hem de Tedavisi. Bursa Tabip Odası Semineri. 18 Mart 2020 – Bursa

 101. Tiroid Hastalıkları. Bursa Uludağ Üniversitesi İntern Semineri. 3 Haziran 2020 – Bursa

 102. Hipertiroidi mi Tirotoksikoz mu? Neden Önemli? Uludağ İç Hastalıkları Günleri. 7 Mart 2020 – Bursa/Uludağ

 103. Prolaktini Yüksek Hastaya Yaklaşım. Aydın Multidispliner Endokrin Günleri. 14 Mart 2020 – Aydın/Kuşadası

 104. Birinci Basamakta Obez Hasta. Bursa Aile Hekimliği Kongresi. 7 Mart 2020 – Bursa/Uludağ

bottom of page